ทัวร์ชมเมืองภูเก็ต

วันดำเนินการ : ทุกวัน

09.00 น.               มีรถมินิบัสไปรับคุณที่โรงแรม

09.30 น.               แวะชมทัศนียภาพที่งดงามของจุดชมวิวบนภูเขาสูง โดยจะมองเห็นหาดกะตะน้อย หาดกะตะ

และหาดกะรน

11.00 น.               มีการสาธิตน้ำการเก็บผึ้งจากธรรมชาติโดยมนุษย์ผึ้ง (ผู้ที่มีประสบการณ์มากเกี่ยวกับน้ำผึ้ง)

11.30 น.               แวะนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ วัดฉลอง เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต

12.30 น.               มาถึงในตัวเมืองภูเก็ต และรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์ หรือ อะลาคลาส)

13.00 น .              แวะชมร้านเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

14.30 น.               เดินทางกลับโรงแรม ขอบคุณสำหรับการร่วมเดินทาง