สยามนิรมิตร

สยามนิรมิต เป็นสถานที่จัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยรูปแบบใหม่ ระดับมาตรฐานโลก นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และคติความเชื่อของชนชาวสยาม ผ่านการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งฉาก ระบบแสง สี เสียง ภาพ และเทคนิคพิเศษบนเวทีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยทุนสร้างนับพันล้านบาท เพื่อให้เป็นอัครการแสดงที่เป็นความภูมิใจของคนไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองภูเก็ต สยามเนรมิตภูเก็ตเป็นโรงละครขนาด 1760 ที่นั่ง เมื่อมาถึงจะมีการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งหมู่บ้านไทยแบบดั้งเดิมที่มีตลาดน้ำ การแสดงกลางแจ้งจะเป็นส่วนของดนตรีและการเต้นรำ การขี่ช้าง และภัตตาคารที่ให้บริการบุฟเฟต์อาหารไทย / นานาชาติ

 

แพ็คเกจการเดินทางรายวัน

เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคารการแสดงเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. )

  โชว์อย่างเดียว xxx บาท ไม่รวมค่ารถ 200 บาท

  โชว์พร้อมอาหารเย็น xxx บาท ไม่รวมค่ารถ 200 บาท